• CNY
 • BTC
 • USDT
 •  
  ¥6.94   -0.14%
 •  
  OMG
  ¥15.53   +0.19%
 •  
  NLF
  ¥1.29   +1.57%
 •  
  PPT
  ¥16.53   +0.12%
 •  
  REP
  ¥187.2   +0.05%
 •  
  ¥22.51   +2.55%
 •  
  INT
  ¥0.98   -1.01%
 •  
  DCC
  ¥4733.02   -1.4%
 •  
  CT
  ¥1.09   +0%
 •  
  ¥2280   +5.31%
 •  
  ¥0.02   -1.46%
 •  
  BTC
  ¥71612.01   -3.22%
 •  
  ETH
  ¥1505.21   -2.09%
 •  
  ¥12.62   -1.56%
 •  
  PFT
  ¥16   +0.5%
 •  
  LTC
  ¥641.61   -7.36%
 •  
  INT
  ¥0.15   +0%
 •  
  NLF
  ¥0.19   +0%
 •  
  OMG
  ¥1.32   +0%
 •  
  PPT
  ¥3.9   +0%
 •  
  REP
  ¥47.72   +0%
 •  
  ¥2.11   +0%
 •  
  CT
  ¥0.14   +0%
 •  
  BTC
  ¥11349.73   +0%
 •  
  ¥417.54   +0%
 •  
  DCC
  ¥488.35   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  ETH
  ¥264.57   +0%
 •  
  ¥1.3   +0%
 •  
  PFT
  ¥2.1   +0%
 •  
  LTC
  ¥100   +0%
 •  
  NLF
  ¥0   +0%
 •  
  OMG
  ¥0   +0%
 •  
  PPT
  ¥0   +0%
 •  
  REP
  ¥0   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  INT
  ¥0   +0%
 •  
  DCC
  ¥0.07   +0%
 •  
  CT
  ¥0   +0%
 •  
  ¥0.79   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  ETH
  ¥0.03   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  PFT
  ¥0   +0%
 •  
  LTC
  ¥0.01   +0%
Coinyee > 最新资讯 > 行业资讯
未来主义:法币ATM机未来可能支持加密货币?

  随着加密货币、数字资产和区块链技术的扩展和认知的提高,加密产业正在以相对迅速的速度发展。据报道,全世界已安装了超过五千台加密货币ATM机。然而,加密货币爱好者的热忱不止于此,他们正在寻求升级传统ATM的可能性:支持法币和加密货币的“混合型”ATM机。

   

  到目前为止,数字货币爱好者一直在使用比特币自动取款机(称为BTM)进行资金兑换和转移。然而,世界上绝大多数地方仍然缺少可以直接兑换比特币等其他加密货币的ATM设备。所有的加密货币ATM中有近75%仅位于北美,只有25%的ATM位于不同的国家。


   

  Reddit的用户RickDawkins对未来充满信心,据他说,有可能会有一种软件可以使传统的ATM与加密货币一起运行。此外,预计全世界将有超过430万台ATM。尽管它们不支持数字资产,但ATM数量的这种扩展对加密货币行业整体来说利大于弊。

   

  Robcoin是一家致力于将加密货币与传统ATM结合在一起的公司。ATM操作员需将Robcoin的软件放入操作机器中,然后可以通过钱包系统自动管理和识别交易。这将使更多用户能够通过已安装在世界各地的传统ATM获得加密货币的访问权限。

   

  据报道,全球约有75%的加密货币ATM位于北美,其中22%位于欧洲,而亚洲占2%(2.1%),而南美则略高于1%。(1.1%)。


  文章来源:cryptopolitan;原作者保留相关权利;如有错误请反馈。
  版权声明:文章不构成投资建议,观点不代表币易立场,我们尊重版权,如有疑问请联系我们。
  币易coinyee友情提醒:投资需谨慎。

  分享: 

最新推荐

活动>更多

常见问题 >更多