• CNY
 • BTC
 • USDT
 •  
  MYD
  ¥0.2   -4.76%
 •  
  OKB
  ¥21.99   +9.68%
 •  
  INT
  ¥0.39   -2.5%
 •  
  IET
  ¥0.95   +1.06%
 •  
  ¥6.06   -2.42%
 •  
  RPC
  ¥0.86   +1.18%
 •  
  ¥6.86   +0.29%
 •  
  NLF
  ¥0.42   +0%
 •  
  HT
  ¥22.58   +7.78%
 •  
  ¥3.89   +0.26%
 •  
  ¥3.99   +1.27%
 •  
  CT
  ¥0.51   +2%
 •  
  ¥2648.88   +13.38%
 •  
  DCC
  ¥3941.35   -0.3%
 •  
  ¥0.01   +0.87%
 •  
  BTC
  ¥58500   +0.85%
 •  
  ETH
  ¥1122.87   -0.45%
 •  
  ¥5.52   +0.18%
 •  
  PFT
  ¥5.73   +2.32%
 •  
  LTC
  ¥403.52   +4.51%
 •  
  REP
  ¥107.41   +4.76%
 •  
  PPT
  ¥5.97   +0.67%
 •  
  OMG
  ¥5.94   +0.17%
 •  
  ¥0.61   +0%
 •  
  INT
  ¥0.05   +0%
 •  
  IET
  ¥0.11   +0%
 •  
  HT
  ¥1.13   +0%
 •  
  MYD
  ¥0.04   +0%
 •  
  RPC
  ¥0.17   +0%
 •  
  OKB
  ¥2.76   +0.36%
 •  
  NLF
  ¥0.06   +0%
 •  
  ¥0.73   +0%
 •  
  ¥327.59   -2.64%
 •  
  CT
  ¥0.06   +0%
 •  
  DCC
  ¥269.92   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  ¥0.45   +0%
 •  
  BTC
  ¥8649.95   +0%
 •  
  ETH
  ¥162.04   -0.7%
 •  
  ¥1.02   +0%
 •  
  PFT
  ¥1.18   +0%
 •  
  LTC
  ¥53.99   -2.35%
 •  
  REP
  ¥11.05   +0%
 •  
  PPT
  ¥1.18   +0%
 •  
  OMG
  ¥0.9   +0%
 •  
  INT
  ¥0   +0%
 •  
  NLF
  ¥0   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  CT
  ¥0   +0%
 •  
  DCC
  ¥0.07   +0%
 •  
  ¥0.36   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  ETH
  ¥0.02   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  PFT
  ¥0   +0%
 •  
  LTC
  ¥0.02   +0%
 •  
  REP
  ¥0.01   +0%
 •  
  PPT
  ¥0   +0%
 •  
  OMG
  ¥0   +0%
Coinyee > 帮助中心 > 资产管理
如何数字资产充币

  1、登录账号后,点击底部导航栏“资产”,进入资产--交易账户页面,点击【BTC(比特币)--充币】(以BTC为例);

  2、【复制充币地址】粘贴到个人钱包或其他交易所的提币地址进行充币;或者在个人钱包或其他交易所的提币地址中扫描自己的二维码获取地址进行充币。

  请问此解决方案是否对您有帮助?            

最新推荐

活动>更多

常见问题>更多