• CNY
 • BTC
 • USDT
 •  
  MYD
  ¥0.22   -8.33%
 •  
  OKB
  ¥18.24   +8.96%
 •  
  INT
  ¥0.45   +7.14%
 •  
  IET
  ¥0.97   -2.02%
 •  
  ¥6.21   +0.32%
 •  
  RPC
  ¥0.87   -5.43%
 •  
  ¥6.99   -0.57%
 •  
  NLF
  ¥0.54   +8%
 •  
  HT
  ¥18.8   +9.24%
 •  
  ¥3.64   -2.93%
 •  
  ¥3.84   -0.78%
 •  
  CT
  ¥0.53   -1.85%
 •  
  ¥1771.33   +0.2%
 •  
  DCC
  ¥3942.21   -0.16%
 •  
  ¥0.01   +0%
 •  
  BTC
  ¥49000.1   -2%
 •  
  ETH
  ¥1006.11   +0.4%
 •  
  ¥6.91   +0.14%
 •  
  PFT
  ¥7.15   -1.38%
 •  
  LTC
  ¥367.97   +17.21%
 •  
  REP
  ¥79.01   -0.11%
 •  
  PPT
  ¥6.23   -4.45%
 •  
  OMG
  ¥6.7   -1.76%
 •  
  ¥0.9   +0%
 •  
  INT
  ¥0.07   +0%
 •  
  IET
  ¥0.11   +0%
 •  
  HT
  ¥1.13   +0%
 •  
  MYD
  ¥0.04   +0%
 •  
  RPC
  ¥0.14   +0%
 •  
  OKB
  ¥2.82   +0%
 •  
  NLF
  ¥0.08   +0%
 •  
  ¥0.73   +0%
 •  
  ¥179.99   +0%
 •  
  CT
  ¥0.07   +0%
 •  
  DCC
  ¥561.66   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  ¥0.45   +0%
 •  
  BTC
  ¥3888.07   +0%
 •  
  ETH
  ¥171.33   +0%
 •  
  ¥1.02   +0%
 •  
  PFT
  ¥0.76   +0%
 •  
  LTC
  ¥50.02   +0%
 •  
  REP
  ¥11.05   +0%
 •  
  PPT
  ¥1.18   +0%
 •  
  OMG
  ¥1   +0%
 •  
  INT
  ¥0   +0%
 •  
  NLF
  ¥0   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  CT
  ¥0   +0%
 •  
  DCC
  ¥0.07   +0%
 •  
  ¥0.02   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  ETH
  ¥0.02   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  PFT
  ¥0   +0%
 •  
  LTC
  ¥0.02   +0%
 •  
  REP
  ¥0.01   +0%
 •  
  PPT
  ¥0   +0%
 •  
  OMG
  ¥0   +0%
Coinyee > 帮助中心 > 资产管理
如何数字资产充币


  1、登录账号后,点击底部导航栏“资产”,进入资产页面,点击【BTC(比特币)--充币】(以BTC为例);


  2、【复制充币地址】粘贴到个人钱包或其他交易所的提币地址进行充币;或者在个人钱包或其他交易所的提币地址中扫描自己的二维码获取地址进行充币。

  请问此解决方案是否对您有帮助?            

最新推荐

活动>更多

常见问题>更多