• CNY
 • BTC
 • USDT
 •  
  MYD
  ¥0.26   +0%
 •  
  OKB
  ¥36.84   +0.22%
 •  
  INT
  ¥0.25   +0%
 •  
  IET
  ¥0.72   +5.88%
 •  
  ¥3.5   +0%
 •  
  RPC
  ¥0.75   -1.32%
 •  
  ¥7.08   +0%
 •  
  NLF
  ¥0.28   +0%
 •  
  HT
  ¥28.49   +0.6%
 •  
  ¥26.34   +1.7%
 •  
  ¥4.43   +0.68%
 •  
  CT
  ¥0.36   +0%
 •  
  ¥1681.07   +0.49%
 •  
  DCC
  ¥3837.66   +0.08%
 •  
  ¥0.01   +0%
 •  
  BTC
  ¥66564.08   -0.04%
 •  
  ETH
  ¥1556.85   +0.22%
 •  
  ¥3.42   +0%
 •  
  PFT
  ¥4.34   +0.23%
 •  
  LTC
  ¥315.27   -0.07%
 •  
  REP
  ¥90   +3.22%
 •  
  PPT
  ¥3.97   +0.25%
 •  
  OMG
  ¥11.38   -0.09%
 •  
  ¥0.49   -0.4%
 •  
  INT
  ¥0.03   +0%
 •  
  IET
  ¥0.1   +3.06%
 •  
  HT
  ¥4.01   +0.23%
 •  
  MYD
  ¥0.04   +0%
 •  
  RPC
  ¥0.1   -1.9%
 •  
  OKB
  ¥5.17   +0%
 •  
  NLF
  ¥0.04   -2.5%
 •  
  ¥3.69   +2.61%
 •  
  ¥237.94   +0.71%
 •  
  CT
  ¥0.05   +0%
 •  
  DCC
  ¥544.61   -0.13%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  ¥0.63   -0.32%
 •  
  BTC
  ¥9393.84   -0.06%
 •  
  ETH
  ¥219.82   +0.05%
 •  
  ¥0.48   +0%
 •  
  PFT
  ¥0.6   +0.5%
 •  
  LTC
  ¥44.48   -0.13%
 •  
  REP
  ¥12.69   -0.3%
 •  
  PPT
  ¥0.56   +0%
 •  
  OMG
  ¥1.61   -0.25%
 •  
  INT
  ¥0   +0%
 •  
  NLF
  ¥0   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  CT
  ¥0   +0%
 •  
  DCC
  ¥0.07   +0%
 •  
  ¥0.35   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  ETH
  ¥0.05   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  PFT
  ¥0   +0%
 •  
  LTC
  ¥0.02   +0%
 •  
  REP
  ¥0.01   +0%
 •  
  PPT
  ¥0   +0%
 •  
  OMG
  ¥0   +0%
Coinyee > 帮助中心 > 资产管理
如何数字资产充币

  1、登录账号后,点击底部导航栏“资产”,进入资产--交易账户页面,点击【BTC(比特币)--充币】(以BTC为例);

  2、【复制充币地址】粘贴到个人钱包或其他交易所的提币地址进行充币;或者在个人钱包或其他交易所的提币地址中扫描自己的二维码获取地址进行充币。

  请问此解决方案是否对您有帮助?            

最新推荐

活动>更多

常见问题>更多