• CNY
 • BTC
 • USDT
 •  
  HT
  ¥23.69   +2.42%
 •  
  IET
  ¥1.37   -2.14%
 •  
  INT
  ¥0.54   +0%
 •  
  NLF
  ¥0.75   +0%
 •  
  OKB
  ¥16.16   +0.87%
 •  
  ¥7.13   +0.14%
 •  
  ¥10.76   -0.92%
 •  
  ¥0.01   -1.75%
 •  
  ¥6.96   -1.56%
 •  
  ¥1.1   -0.9%
 •  
  CT
  ¥0.61   -1.61%
 •  
  ¥1800   +0%
 •  
  DCC
  ¥3958.82   -0.12%
 •  
  BTC
  ¥59997   +0%
 •  
  ETH
  ¥1250.05   -0.63%
 •  
  ¥8.37   +0.24%
 •  
  PFT
  ¥8.45   -1.97%
 •  
  LTC
  ¥417.35   +0%
 •  
  REP
  ¥100   +0%
 •  
  PPT
  ¥9.9   +0%
 •  
  OMG
  ¥8.71   +0%
 •  
  ¥1.5   +0%
 •  
  HT
  ¥3   +0%
 •  
  IET
  ¥0.19   +0%
 •  
  INT
  ¥0.08   +0%
 •  
  NLF
  ¥0.13   +0%
 •  
  OKB
  ¥2.1   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  ¥269.9   +0%
 •  
  ¥1.03   -4%
 •  
  BTC
  ¥8179.57   +0%
 •  
  ¥0.18   +0%
 •  
  CT
  ¥0.09   +0%
 •  
  DCC
  ¥678.57   +0%
 •  
  ETH
  ¥198.01   +0%
 •  
  ¥1.19   +0%
 •  
  PFT
  ¥1.19   +0%
 •  
  LTC
  ¥57.71   +0%
 •  
  REP
  ¥45   +0%
 •  
  PPT
  ¥1.18   +0%
 •  
  OMG
  ¥1.33   +0%
 •  
  INT
  ¥0   +0%
 •  
  NLF
  ¥0   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  ¥0.45   +0%
 •  
  CT
  ¥0   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  DCC
  ¥0.07   +0%
 •  
  ETH
  ¥0.02   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  PFT
  ¥0   +0%
 •  
  LTC
  ¥0.01   +0%
 •  
  REP
  ¥0.01   +0%
 •  
  PPT
  ¥0   +0%
 •  
  OMG
  ¥0   +0%
Coinyee > 帮助中心 > 账户设置
登录密码

  忘记登录

  点击登录页面“忘记登录密码?”通过手机号重置登录密码(若设置了资金密码,建议不要与资金密码相同)。若未绑定手机或手机停用无法重置,请联系客服处理。

  请问此解决方案是否对您有帮助?            

最新推荐

活动>更多

常见问题>更多