• CNY
 • BTC
 • USDT
 •  
  MYD
  ¥0.23   +4.55%
 •  
  OKB
  ¥37.6   +1.68%
 •  
  INT
  ¥0.25   +4.17%
 •  
  IET
  ¥0.7   -1.41%
 •  
  ¥3.5   +0%
 •  
  RPC
  ¥0.69   +1.47%
 •  
  ¥7.07   +0%
 •  
  NLF
  ¥0.27   +0%
 •  
  HT
  ¥30.48   +4.56%
 •  
  ¥19.17   +0.74%
 •  
  ¥4.19   +0.24%
 •  
  CT
  ¥0.34   -2.86%
 •  
  ¥1820.37   +0.12%
 •  
  DCC
  ¥3856.42   -0.26%
 •  
  ¥0.01   -1.85%
 •  
  BTC
  ¥68922.06   -0.71%
 •  
  ETH
  ¥1719.5   -0.8%
 •  
  ¥3   -1.96%
 •  
  PFT
  ¥4.13   +0%
 •  
  LTC
  ¥333.73   -1.41%
 •  
  REP
  ¥96.29   -3.17%
 •  
  PPT
  ¥3.64   -4.46%
 •  
  OMG
  ¥11.8   -1.5%
 •  
  ¥0.49   -0.2%
 •  
  INT
  ¥0.04   +0%
 •  
  IET
  ¥0.1   -2.97%
 •  
  HT
  ¥4.3   +4.46%
 •  
  MYD
  ¥0.03   +6.45%
 •  
  RPC
  ¥0.1   -1.03%
 •  
  OKB
  ¥5.3   +0.7%
 •  
  NLF
  ¥0.04   +0%
 •  
  ¥2.72   -2.09%
 •  
  ¥256.82   +0.39%
 •  
  CT
  ¥0.05   +0%
 •  
  DCC
  ¥542.26   +0.02%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  ¥0.59   -1.5%
 •  
  BTC
  ¥9674.05   -1.67%
 •  
  ETH
  ¥242.69   -0.49%
 •  
  ¥0.42   -1.86%
 •  
  PFT
  ¥0.58   -0.51%
 •  
  LTC
  ¥47.14   -0.96%
 •  
  REP
  ¥13.18   -3.22%
 •  
  PPT
  ¥0.54   -1.45%
 •  
  OMG
  ¥1.67   -1.71%
 •  
  INT
  ¥0   +0%
 •  
  NLF
  ¥0   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  CT
  ¥0   +0%
 •  
  DCC
  ¥0.07   +0%
 •  
  ¥0.35   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  ETH
  ¥0.05   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  PFT
  ¥0   +0%
 •  
  LTC
  ¥0.02   +0%
 •  
  REP
  ¥0.01   +0%
 •  
  PPT
  ¥0   +0%
 •  
  OMG
  ¥0   +0%
Coinyee > 帮助中心 > 账户设置
资金密码

  资金密码

  1、如何设置资金密码?

  “设置--安全设置”中设置资金密码,用于提币或人民币转出验证。

  2、如何修改资金密码?

  “设置--安全设置”中修改资金密码,修改后24小时不可提币或提现。

  请问此解决方案是否对您有帮助?            

最新推荐

活动>更多

常见问题>更多