• CNY
 • BTC
 • USDT
 •  
  MYD
  ¥0.2   -4.76%
 •  
  OKB
  ¥21.99   +9.68%
 •  
  INT
  ¥0.39   -2.5%
 •  
  IET
  ¥0.9   -4.26%
 •  
  ¥6.29   +1.29%
 •  
  RPC
  ¥0.86   +1.18%
 •  
  ¥6.87   +0.44%
 •  
  NLF
  ¥0.41   -2.38%
 •  
  HT
  ¥20.63   -1.53%
 •  
  ¥3.89   +0.26%
 •  
  ¥3.94   +0%
 •  
  CT
  ¥0.49   -2%
 •  
  ¥2199.47   -5.86%
 •  
  DCC
  ¥3944.7   -0.22%
 •  
  ¥0.01   -1.74%
 •  
  BTC
  ¥57970.2   -0.06%
 •  
  ETH
  ¥1100.45   -2.44%
 •  
  ¥5.51   +0%
 •  
  PFT
  ¥5.94   +6.07%
 •  
  LTC
  ¥368.64   -4.53%
 •  
  REP
  ¥106.87   +4.23%
 •  
  PPT
  ¥6   +1.18%
 •  
  OMG
  ¥5.98   +0.84%
 •  
  ¥0.61   +0%
 •  
  INT
  ¥0.05   +0%
 •  
  IET
  ¥0.11   +0%
 •  
  HT
  ¥1.13   +0%
 •  
  MYD
  ¥0.04   +0%
 •  
  RPC
  ¥0.17   +0%
 •  
  OKB
  ¥2.85   +3.6%
 •  
  NLF
  ¥0.06   +0%
 •  
  ¥0.73   +0%
 •  
  ¥327.65   -2.62%
 •  
  CT
  ¥0.06   +0%
 •  
  DCC
  ¥269.92   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  ¥0.45   +0%
 •  
  BTC
  ¥8400.75   -2.88%
 •  
  ETH
  ¥159.15   -2.47%
 •  
  ¥1.02   +0%
 •  
  PFT
  ¥1.18   +0%
 •  
  LTC
  ¥53.33   -3.53%
 •  
  REP
  ¥11.05   +0%
 •  
  PPT
  ¥1.18   +0%
 •  
  OMG
  ¥0.9   +0%
 •  
  INT
  ¥0   +0%
 •  
  NLF
  ¥0   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  CT
  ¥0   +0%
 •  
  DCC
  ¥0.07   +0%
 •  
  ¥0.36   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  ETH
  ¥0.02   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  PFT
  ¥0   +0%
 •  
  LTC
  ¥0.02   +0%
 •  
  REP
  ¥0.01   +0%
 •  
  PPT
  ¥0   +0%
 •  
  OMG
  ¥0   +0%
Coinyee > 帮助中心 > 资产管理
如何数字资产提币

  1、登录账号后,点击底部导航栏“资产”,进入资产--交易账户页面,点击【BTC(比特币)--提币】;  2、提到站外其它平台选择【普通提币】输入相关页面信息,确定【申请提币】即可,提币须知见页面下方


  3、转给平台内其他用户选择【站内提币】输入相关页面信息,确定【申请提币】即可,提币须知见页面下方。


  请问此解决方案是否对您有帮助?            

最新推荐

活动>更多

常见问题>更多