• CNY
 • BTC
 • USDT
 •  
  MYD
  ¥0.26   +0%
 •  
  OKB
  ¥36.88   +0.33%
 •  
  INT
  ¥0.25   +0%
 •  
  IET
  ¥0.71   +4.41%
 •  
  ¥3.5   +0%
 •  
  RPC
  ¥0.76   +0%
 •  
  ¥7.08   +0%
 •  
  NLF
  ¥0.28   +0%
 •  
  HT
  ¥28.5   +0.64%
 •  
  ¥26.85   +3.67%
 •  
  ¥4.41   +0.23%
 •  
  CT
  ¥0.36   +0%
 •  
  ¥1688.12   +0.91%
 •  
  DCC
  ¥3851.92   +0.45%
 •  
  ¥0.01   +0%
 •  
  BTC
  ¥66764.8   +0.26%
 •  
  ETH
  ¥1563.22   +0.63%
 •  
  ¥3.42   +0%
 •  
  PFT
  ¥4.31   -0.46%
 •  
  LTC
  ¥315.47   +-0%
 •  
  REP
  ¥90.52   +3.82%
 •  
  PPT
  ¥3.98   +0.51%
 •  
  OMG
  ¥11.39   +0%
 •  
  ¥0.49   -0.4%
 •  
  INT
  ¥0.04   +9.09%
 •  
  IET
  ¥0.1   +2.04%
 •  
  HT
  ¥4.01   +0.23%
 •  
  MYD
  ¥0.04   +2.86%
 •  
  RPC
  ¥0.1   +0%
 •  
  OKB
  ¥5.17   +0%
 •  
  NLF
  ¥0.04   +0%
 •  
  ¥3.8   +5.53%
 •  
  ¥238.21   +0.82%
 •  
  CT
  ¥0.05   +0%
 •  
  DCC
  ¥545.7   +0.07%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  ¥0.63   -0.32%
 •  
  BTC
  ¥9421.3   +0.23%
 •  
  ETH
  ¥220.57   +0.4%
 •  
  ¥0.48   +0%
 •  
  PFT
  ¥0.6   +0.17%
 •  
  LTC
  ¥44.52   -0.05%
 •  
  REP
  ¥13.01   +2.22%
 •  
  PPT
  ¥0.56   -0.53%
 •  
  OMG
  ¥1.61   -0.19%
 •  
  INT
  ¥0   +0%
 •  
  NLF
  ¥0   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  CT
  ¥0   +0%
 •  
  DCC
  ¥0.07   +0%
 •  
  ¥0.35   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  ETH
  ¥0.05   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  PFT
  ¥0   +0%
 •  
  LTC
  ¥0.02   +0%
 •  
  REP
  ¥0.01   +0%
 •  
  PPT
  ¥0   +0%
 •  
  OMG
  ¥0   +0%
Coinyee > 帮助中心 > 资产管理
如何数字资产提币

  1、登录账号后,点击底部导航栏“资产”,进入资产--交易账户页面,点击【BTC(比特币)--提币】;  2、提到站外其它平台选择【普通提币】输入相关页面信息,确定【申请提币】即可,提币须知见页面下方


  3、转给平台内其他用户选择【站内提币】输入相关页面信息,确定【申请提币】即可,提币须知见页面下方。


  请问此解决方案是否对您有帮助?            

最新推荐

活动>更多

常见问题>更多