• CNY
 • BTC
 • USDT
 •  
  MYD
  ¥0.25   +0%
 •  
  OKB
  ¥17.45   -2.79%
 •  
  INT
  ¥0.37   -2.63%
 •  
  IET
  ¥0.99   +0%
 •  
  ¥6.37   +2.91%
 •  
  RPC
  ¥0.92   +0%
 •  
  ¥7.01   +0%
 •  
  NLF
  ¥0.51   +2%
 •  
  HT
  ¥18.14   +0.95%
 •  
  ¥3.63   -5.96%
 •  
  ¥3.87   -0.51%
 •  
  CT
  ¥0.55   +1.85%
 •  
  ¥1770.92   +0.35%
 •  
  DCC
  ¥3941.65   +0.07%
 •  
  ¥0.01   -1.54%
 •  
  BTC
  ¥51775.82   -0.18%
 •  
  ETH
  ¥1011.5   -2.98%
 •  
  ¥7.17   +2.58%
 •  
  PFT
  ¥7.1   -3.14%
 •  
  LTC
  ¥312.01   -5.16%
 •  
  REP
  ¥80.38   +0.8%
 •  
  PPT
  ¥6.57   +2.18%
 •  
  OMG
  ¥6.67   -0.74%
 •  
  ¥0.9   +0%
 •  
  INT
  ¥0.07   +0%
 •  
  IET
  ¥0.11   +0%
 •  
  HT
  ¥1.13   +0%
 •  
  MYD
  ¥0.04   +0%
 •  
  RPC
  ¥0.14   +0%
 •  
  OKB
  ¥2.82   +0%
 •  
  NLF
  ¥0.08   +0%
 •  
  ¥0.73   +0%
 •  
  ¥190.98   +0%
 •  
  CT
  ¥0.07   +0%
 •  
  DCC
  ¥561.66   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  ¥0.45   +0%
 •  
  BTC
  ¥7498.94   +0%
 •  
  ETH
  ¥171.33   +0%
 •  
  ¥1.02   +0%
 •  
  PFT
  ¥0.76   +0%
 •  
  LTC
  ¥50.02   +0%
 •  
  REP
  ¥11.05   +0%
 •  
  PPT
  ¥1.18   +0%
 •  
  OMG
  ¥1   +0%
 •  
  INT
  ¥0   +0%
 •  
  NLF
  ¥0   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  CT
  ¥0   +0%
 •  
  DCC
  ¥0.07   +0%
 •  
  ¥0.45   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  ETH
  ¥0.02   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  PFT
  ¥0   +0%
 •  
  LTC
  ¥0.02   +0%
 •  
  REP
  ¥0.01   +0%
 •  
  PPT
  ¥0   +0%
 •  
  OMG
  ¥0   +0%
Coinyee > 帮助中心 > 资产管理
如何数字资产提币

  1、登录账号后,点击底部导航栏“资产”,进入资产页面,点击【BTC(比特币)--提币】;  2、输入相关页面信息,确定【申请提币】即可。


  请问此解决方案是否对您有帮助?            

最新推荐

活动>更多

常见问题>更多