• CNY
 • BTC
 • USDT
 •  
  MYD
  ¥0.19   +0%
 •  
  OKB
  ¥42.17   +0.33%
 •  
  INT
  ¥0.17   +0%
 •  
  IET
  ¥0.57   +1.79%
 •  
  ¥3.01   +0%
 •  
  RPC
  ¥0.67   +0%
 •  
  ¥6.94   +0%
 •  
  NLF
  ¥0.22   +0%
 •  
  HT
  ¥33.91   +0.27%
 •  
  ¥28.52   +0.42%
 •  
  ¥3.91   +1.3%
 •  
  CT
  ¥0.3   +0%
 •  
  ¥2198.6   +0.98%
 •  
  DCC
  ¥3818.56   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  BTC
  ¥80920   +0%
 •  
  ETH
  ¥2750.81   -0.53%
 •  
  ¥2.46   -6.11%
 •  
  PFT
  ¥4.09   +5.14%
 •  
  LTC
  ¥415.09   -0.93%
 •  
  REP
  ¥152.07   +0.35%
 •  
  PPT
  ¥3.83   -0.26%
 •  
  OMG
  ¥11.14   +0.18%
 •  
  ¥0.44   +0.69%
 •  
  INT
  ¥0.02   -4.17%
 •  
  IET
  ¥0.08   +0%
 •  
  HT
  ¥4.9   +0.41%
 •  
  MYD
  ¥0.03   -3.57%
 •  
  RPC
  ¥0.09   -5.1%
 •  
  OKB
  ¥6.09   +0.49%
 •  
  NLF
  ¥0.03   +0%
 •  
  ¥4.05   -2.62%
 •  
  ¥317.12   +0.68%
 •  
  CT
  ¥0.04   +0%
 •  
  DCC
  ¥551.61   +0.02%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  ¥0.56   -0.18%
 •  
  BTC
  ¥11879.02   +0.31%
 •  
  ETH
  ¥397.35   -0.16%
 •  
  ¥0.34   -7.8%
 •  
  PFT
  ¥0.59   +0%
 •  
  LTC
  ¥59.95   -0.82%
 •  
  REP
  ¥22.41   +1.84%
 •  
  PPT
  ¥0.56   -0.54%
 •  
  OMG
  ¥1.61   +0.5%
 •  
  INT
  ¥0   +0%
 •  
  NLF
  ¥0   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  CT
  ¥0   +0%
 •  
  DCC
  ¥0.07   +0%
 •  
  ¥0.35   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  ETH
  ¥0.05   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  PFT
  ¥0   +0%
 •  
  LTC
  ¥0.03   +0%
 •  
  REP
  ¥0.01   +0%
 •  
  PPT
  ¥0   +0%
 •  
  OMG
  ¥0   +0%
Coinyee > 帮助中心 > 资产管理
如何数字资产提币

  1、登录账号后,点击底部导航栏“资产”,进入资产--交易账户页面,点击【BTC(比特币)--提币】;  2、提到站外其它平台选择【普通提币】输入相关页面信息,确定【申请提币】即可,提币须知见页面下方


  3、转给平台内其他用户选择【站内提币】输入相关页面信息,确定【申请提币】即可,提币须知见页面下方。


  请问此解决方案是否对您有帮助?            

最新推荐

活动>更多

常见问题>更多