• CNY
 • BTC
 • USDT
 •  
  MYD
  ¥0.23   +4.55%
 •  
  OKB
  ¥37.9   +2.49%
 •  
  INT
  ¥0.25   +4.17%
 •  
  IET
  ¥0.71   +0%
 •  
  ¥3.5   +0%
 •  
  RPC
  ¥0.71   +4.41%
 •  
  ¥7.07   +0%
 •  
  NLF
  ¥0.27   +0%
 •  
  HT
  ¥30.54   +4.77%
 •  
  ¥19.68   +3.42%
 •  
  ¥4.19   +0.24%
 •  
  CT
  ¥0.34   -2.86%
 •  
  ¥1824.71   +0.36%
 •  
  DCC
  ¥3867.14   +0.02%
 •  
  ¥0.01   +0%
 •  
  BTC
  ¥68859.63   -0.8%
 •  
  ETH
  ¥1723.56   -0.56%
 •  
  ¥3.01   -1.63%
 •  
  PFT
  ¥4.13   +0%
 •  
  LTC
  ¥334.38   -1.22%
 •  
  REP
  ¥96.7   -2.76%
 •  
  PPT
  ¥3.97   +4.2%
 •  
  OMG
  ¥11.89   -0.75%
 •  
  ¥0.49   -0.2%
 •  
  INT
  ¥0.04   +2.86%
 •  
  IET
  ¥0.1   -2.97%
 •  
  HT
  ¥4.31   +4.68%
 •  
  MYD
  ¥0.03   +3.23%
 •  
  RPC
  ¥0.1   -1.03%
 •  
  OKB
  ¥5.35   +1.69%
 •  
  NLF
  ¥0.04   +0%
 •  
  ¥2.79   +0.47%
 •  
  ¥257.76   +0.76%
 •  
  CT
  ¥0.05   +0%
 •  
  DCC
  ¥543.92   +0.33%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  ¥0.59   -1.5%
 •  
  BTC
  ¥9722.79   -1.17%
 •  
  ETH
  ¥243.33   -0.23%
 •  
  ¥0.42   -1.39%
 •  
  PFT
  ¥0.58   -0.34%
 •  
  LTC
  ¥47.24   -0.76%
 •  
  REP
  ¥13.58   -0.27%
 •  
  PPT
  ¥0.54   -2.72%
 •  
  OMG
  ¥1.68   -1.12%
 •  
  INT
  ¥0   +0%
 •  
  NLF
  ¥0   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  CT
  ¥0   +0%
 •  
  DCC
  ¥0.07   +0%
 •  
  ¥0.35   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  ETH
  ¥0.05   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  PFT
  ¥0   +0%
 •  
  LTC
  ¥0.02   +0%
 •  
  REP
  ¥0.01   +0%
 •  
  PPT
  ¥0   +0%
 •  
  OMG
  ¥0   +0%
Coinyee > 帮助中心 > 交易指南
如何下单卖出

  1、登录账号后,点击底部导航栏“行情”,进入行情页面;

  2、选择你需要交易的币种,如BTC/CNY,点击进入交易页面,选择“卖出”,输入卖出价格和数量,确认卖出即可;

  3、点击“当前委托”,即可看到刚才委托的订单;若需取消订单,可点击【撤单】。


  请问此解决方案是否对您有帮助?            

最新推荐

活动>更多

常见问题>更多