• CNY
 • BTC
 • USDT
 •  
  MYD
  ¥0.23   +4.55%
 •  
  OKB
  ¥37.69   +1.92%
 •  
  INT
  ¥0.25   +4.17%
 •  
  IET
  ¥0.7   -1.41%
 •  
  ¥3.5   +0%
 •  
  RPC
  ¥0.69   +1.47%
 •  
  ¥7.07   +0%
 •  
  NLF
  ¥0.27   +0%
 •  
  HT
  ¥30.48   +4.56%
 •  
  ¥19.59   +2.94%
 •  
  ¥4.19   +0.24%
 •  
  CT
  ¥0.34   -2.86%
 •  
  ¥1817.3   -0.04%
 •  
  DCC
  ¥3840.55   -0.67%
 •  
  ¥0.01   +0%
 •  
  BTC
  ¥68582.28   -1.2%
 •  
  ETH
  ¥1718.01   -0.88%
 •  
  ¥3   -1.96%
 •  
  PFT
  ¥4.13   +0%
 •  
  LTC
  ¥333.71   -1.42%
 •  
  REP
  ¥93.72   -5.75%
 •  
  PPT
  ¥3.87   +1.57%
 •  
  OMG
  ¥11.85   -1.09%
 •  
  ¥0.49   -0.2%
 •  
  INT
  ¥0.04   +2.86%
 •  
  IET
  ¥0.1   -0.99%
 •  
  HT
  ¥4.3   +4.44%
 •  
  MYD
  ¥0.03   +3.23%
 •  
  RPC
  ¥0.1   +4.12%
 •  
  OKB
  ¥5.33   +1.22%
 •  
  NLF
  ¥0.04   +0%
 •  
  ¥2.8   +0.83%
 •  
  ¥256.9   +0.42%
 •  
  CT
  ¥0.05   +0%
 •  
  DCC
  ¥543.5   +0.25%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  ¥0.59   -1.83%
 •  
  BTC
  ¥9677.3   -1.64%
 •  
  ETH
  ¥242.71   -0.49%
 •  
  ¥0.42   -1.86%
 •  
  PFT
  ¥0.58   -0.17%
 •  
  LTC
  ¥47.14   -0.98%
 •  
  REP
  ¥13.78   +1.18%
 •  
  PPT
  ¥0.51   -6.72%
 •  
  OMG
  ¥1.67   -1.42%
 •  
  INT
  ¥0   +0%
 •  
  NLF
  ¥0   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  CT
  ¥0   +0%
 •  
  DCC
  ¥0.07   +0%
 •  
  ¥0.35   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  ETH
  ¥0.05   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  PFT
  ¥0   +0%
 •  
  LTC
  ¥0.02   +0%
 •  
  REP
  ¥0.01   +0%
 •  
  PPT
  ¥0   +0%
 •  
  OMG
  ¥0   +0%
Coinyee > 帮助中心 > 交易指南
如何下单买入

  1、登录账号后,点击底部导航栏“行情”,进入行情页面。

  2、选择你需要交易的币种,如BTC//CNY,点击进入交易页面,选择“买入”,输入买入价格和数量,确认买入即可;


  3、点击“当前委托”,即可看到刚才委托的订单;若需取消交易,点击“撤单”即可。  请问此解决方案是否对您有帮助?            

最新推荐

活动>更多

常见问题>更多