• CNY
 • BTC
 • USDT
 •  
  ¥6.69   +0.6%
 •  
  OMG
  ¥9.68   +6.02%
 •  
  NLF
  ¥0.94   -3.09%
 •  
  PPT
  ¥11.39   +0%
 •  
  REP
  ¥90   -2.17%
 •  
  ¥5.1   -3.95%
 •  
  INT
  ¥0.62   -3.13%
 •  
  DCC
  ¥78   -5.97%
 •  
  CT
  ¥0.67   -1.47%
 •  
  ¥852   +4.92%
 •  
  ¥0.01   +0%
 •  
  BTC
  ¥25001   -1.02%
 •  
  ETH
  ¥938   +11.35%
 •  
  ¥12.08   -0.41%
 •  
  PFT
  ¥8.67   +0%
 •  
  LTC
  ¥295.11   -0.26%
 •  
  INT
  ¥0.09   -7%
 •  
  NLF
  ¥0.15   +0.68%
 •  
  OMG
  ¥1.45   +0%
 •  
  PPT
  ¥1.68   +0%
 •  
  REP
  ¥15.01   +0%
 •  
  ¥0.79   -1.99%
 •  
  CT
  ¥0.05   -50.48%
 •  
  BTC
  ¥3663.3   -0.72%
 •  
  ¥128.1   +0.08%
 •  
  DCC
  ¥12.25   -0.08%
 •  
  ¥0   -4.35%
 •  
  ETH
  ¥409.98   +232.61%
 •  
  ¥1.78   +0.22%
 •  
  PFT
  ¥1.28   -2.65%
 •  
  LTC
  ¥44.57   +6.42%
 •  
  NLF
  ¥0   +2.56%
 •  
  OMG
  ¥0   +0%
 •  
  PPT
  ¥0   +0%
 •  
  REP
  ¥0   +0%
 •  
  ¥0   -2.73%
 •  
  INT
  ¥0   -7.41%
 •  
  DCC
  ¥0   +0.72%
 •  
  CT
  ¥0   -3.45%
 •  
  ¥0.03   +0.72%
 •  
  ¥0   +1.67%
 •  
  ETH
  ¥0.04   +7.75%
 •  
  ¥0   +1.25%
 •  
  PFT
  ¥0   -1.96%
 •  
  LTC
  ¥0.01   +7.05%
Coinyee > 帮助中心 > 交易规则
交易规则

  交易币种:比特币(BTC)以太坊(ETH)比特币现金(BCHABC)、莱特币(LTC)PPT(PPT)Augur(REP)USDT(USDT)DCC(DCC)PFT(PFT)TRIP(TRIP)E币(ECO)R币(RCO)、OmiseGO(OMG)Intimacy(INT)、NewLife(NLF)、CoinyeeTokenCT

  交易单位:比特币(BTC)、人民币(CNY)、泰达币(USDT)

  交易时间:7*24小时

  涨跌幅限制:无限制

  委托单:持续有效

  交易模式:T+0

  撮合机制:买卖双方在交易市场委托订单,按照价格优先、时间优先的原则确定双方成交价格并促成交易

  撮合原则:

  1、价格优先

  较高的买进申请优先于较低的买进申请,较低的卖出申请优先于较高的卖出申请。

  如A是10元的单价买进,B是8元的单价买进,则先促成A的交易。

  如A是10元的单价卖出,B是8元的单价卖出,则先促成B的交易。

  2、时间优先

  同价位申请,按照申请时序决定优先顺序。意思是谁先提出交易申请就先促成交易。

  如A是9:00提出卖出申请,B是9:10提出卖出申请,系统会优先促成A的交易。

  请问此解决方案是否对您有帮助?            

最近公告

活动>更多

常见问题>更多