• CNY
 • BTC
 • USDT
 •  
  INT
  ¥0.77   +1.32%
 •  
  ¥16.67   +3.35%
 •  
  NLF
  ¥0.93   -1.06%
 •  
  OKB
  ¥21.23   +1.68%
 •  
  ¥7.04   +0.14%
 •  
  HT
  ¥33.84   +0.12%
 •  
  CT
  ¥0.8   +0%
 •  
  DCC
  ¥4257.33   -0.29%
 •  
  ¥0.02   -1.95%
 •  
  ¥2158.21   +0%
 •  
  BTC
  ¥71990   +1.39%
 •  
  ETH
  ¥1368.9   -0.01%
 •  
  ¥10.15   +0.69%
 •  
  PFT
  ¥10.8   +1.12%
 •  
  LTC
  ¥529.49   +1.05%
 •  
  REP
  ¥168.75   -0.03%
 •  
  PPT
  ¥13.3   +0%
 •  
  OMG
  ¥12.95   -0.31%
 •  
  HT
  ¥5.6   +0%
 •  
  INT
  ¥0.12   +4.24%
 •  
  ¥2.11   +0%
 •  
  NLF
  ¥0.15   +0%
 •  
  OKB
  ¥2.88   +0%
 •  
  CT
  ¥0.11   +0%
 •  
  DCC
  ¥551   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  ¥398   +0%
 •  
  BTC
  ¥11998   +0%
 •  
  ETH
  ¥279   +0%
 •  
  ¥1.32   +0%
 •  
  PFT
  ¥1.68   +0%
 •  
  LTC
  ¥100   +0%
 •  
  REP
  ¥45   +0%
 •  
  PPT
  ¥3.9   +0%
 •  
  OMG
  ¥2.88   +0%
 •  
  ¥0.45   +0%
 •  
  INT
  ¥0   +0%
 •  
  NLF
  ¥0   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  CT
  ¥0   +0%
 •  
  DCC
  ¥0.07   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  ETH
  ¥0.06   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  PFT
  ¥0   +0%
 •  
  LTC
  ¥0.01   +0%
 •  
  REP
  ¥0.01   +0%
 •  
  PPT
  ¥0   +0%
 •  
  OMG
  ¥0   +0%
Coinyee > 帮助中心 > 交易指南
交易市场

  进入交易市场会默认一种交易品种,你可以通过左边的交易市场选择不同的交易单位和币种进行交易:

  币种
  对CNY交易
  对BTC交易
  对USDT交易
  比特币(BTC)
  BTC/CNY
  --
  BTC/USDT
  比特币现金(BCH)
  BCH/CNY
  BCH/BTC
  BCH/USDT
  以太坊(ETH)
  ETH/CNY
  ETH/BTC
  ETH/USDT
  莱特币(LTC)
  LTC/CNY
  LTC/BTC
  LTC/USDT
  PPT(PPT)
  PPT/CNY
  PPT/BTC
  PPT/USDT
  Augur(REP)
  REP/CNY
  REP/BTC
  REP/USDT
  USDT(USDT)
  USDT/CNY
  USDT/BTC
  --
  DCC(DCC)
  DCC/CNY
  DCC/BTC
  DCC/USDT
  PFT(PFT)
  PFT/CNY
  PFT/BTC
  PFT/USDT
  TRIP(TRIP)
  TRIP/CNY
  TRIP/BTC
  TRIP/USDT
  E币(ECO)
  ECO/CNY
  ECO/BTC
  ECO/USDT
  R币(RCO)
  RCO/CNY
  RCO/BTC
  RCO/USDT
  OmiseGO(OMG)
  OMG/CNY
  OMG/BTC
  OMG/USDT
  Intimacy(INT)
  INT/CNY
  INT/BTC
  INT/USDT
  NewLife(NLF)
  NLF/CNY
  NLF/BTC
  NLF/USDT
  CoinyeeToken(CT)
  CT/CNY
  CT/BTC
  CT/USDT


  请问此解决方案是否对您有帮助?            

最新推荐

活动>更多

常见问题>更多