• CNY
 • BTC
 • USDT
 •  
  MYD
  ¥0.19   +0%
 •  
  OKB
  ¥42.03   +0%
 •  
  INT
  ¥0.17   +0%
 •  
  IET
  ¥0.57   +1.79%
 •  
  ¥3.02   +0.33%
 •  
  RPC
  ¥0.67   +0%
 •  
  ¥6.94   +0%
 •  
  NLF
  ¥0.22   +0%
 •  
  HT
  ¥33.92   +0.3%
 •  
  ¥28.66   +0.92%
 •  
  ¥3.92   +1.55%
 •  
  CT
  ¥0.3   +0%
 •  
  ¥2172.35   -0.23%
 •  
  DCC
  ¥3818.81   +0.01%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  BTC
  ¥80920   +0%
 •  
  ETH
  ¥2742.72   -0.82%
 •  
  ¥2.46   -6.11%
 •  
  PFT
  ¥3.92   +0.77%
 •  
  LTC
  ¥415.56   -0.81%
 •  
  REP
  ¥148.17   -2.22%
 •  
  PPT
  ¥3.86   +0.52%
 •  
  OMG
  ¥11.14   +0.18%
 •  
  ¥0.43   -0.46%
 •  
  INT
  ¥0.02   +0%
 •  
  IET
  ¥0.08   +0%
 •  
  HT
  ¥4.9   +0.41%
 •  
  MYD
  ¥0.03   -3.57%
 •  
  RPC
  ¥0.09   -5.1%
 •  
  OKB
  ¥6.07   +0.15%
 •  
  NLF
  ¥0.03   +3.33%
 •  
  ¥4.18   +0.58%
 •  
  ¥313.85   -0.36%
 •  
  CT
  ¥0.04   +4.88%
 •  
  DCC
  ¥551.6   +0.02%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  ¥0.57   +1.8%
 •  
  BTC
  ¥11826.08   -0.14%
 •  
  ETH
  ¥395.99   -0.5%
 •  
  ¥0.34   -7.8%
 •  
  PFT
  ¥0.57   -3.23%
 •  
  LTC
  ¥60.02   -0.7%
 •  
  REP
  ¥22.91   +4.09%
 •  
  PPT
  ¥0.55   -1.25%
 •  
  OMG
  ¥1.6   +0.19%
 •  
  INT
  ¥0   +0%
 •  
  NLF
  ¥0   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  CT
  ¥0   +0%
 •  
  DCC
  ¥0.07   +0%
 •  
  ¥0.35   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  ETH
  ¥0.05   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  PFT
  ¥0   +0%
 •  
  LTC
  ¥0.03   +0%
 •  
  REP
  ¥0.01   +0%
 •  
  PPT
  ¥0   +0%
 •  
  OMG
  ¥0   +0%
Coinyee > 帮助中心 > 账户设置
注册账号

  1、通过网址www.coinyee.pro或通过好友分享的邀请链接访问币易。


  2、若已有币易账号或人人积金(www.rrjj.com)账号,可直接输入注册绑定的用户名/手机/邮箱以及密码登录。


  3、若无币易账号或人人积金账号,可选择“注册”或“现在注册”进行注册:使用手机注册--输入用户名(2-16位字符)、输入手机号码(未绑定过的)、输入密码(6-20位字符,由字母与数字构成)、输入邀请码(推荐人的邀请码)、同意用户协议,完成注册。  请问此解决方案是否对您有帮助?            

最新推荐

活动>更多

常见问题>更多