• CNY
 • BTC
 • USDT
 •  
  MYD
  ¥0.2   -4.76%
 •  
  OKB
  ¥21.28   -0.51%
 •  
  INT
  ¥0.39   +0%
 •  
  IET
  ¥0.88   +0%
 •  
  ¥5.07   +0%
 •  
  RPC
  ¥0.87   +0%
 •  
  ¥6.8   +0.59%
 •  
  NLF
  ¥0.41   +0%
 •  
  HT
  ¥21.02   -2.64%
 •  
  ¥3.86   -3.26%
 •  
  ¥3.88   -3.24%
 •  
  CT
  ¥0.52   +0%
 •  
  ¥2271.44   -0.37%
 •  
  DCC
  ¥3957.01   -0.98%
 •  
  ¥0.01   +0%
 •  
  BTC
  ¥59108.43   +0.33%
 •  
  ETH
  ¥1134.82   +1.01%
 •  
  ¥5.51   +2.04%
 •  
  PFT
  ¥5.63   -0.53%
 •  
  LTC
  ¥387.78   +0.28%
 •  
  REP
  ¥108.82   +0.58%
 •  
  PPT
  ¥5.97   +1.19%
 •  
  OMG
  ¥5.91   +4.6%
 •  
  ¥0.61   +0%
 •  
  INT
  ¥0.05   +0%
 •  
  IET
  ¥0.11   +0%
 •  
  HT
  ¥1.13   +0%
 •  
  MYD
  ¥0.04   +0%
 •  
  RPC
  ¥0.17   +0%
 •  
  OKB
  ¥2.97   -4.48%
 •  
  NLF
  ¥0.06   +0%
 •  
  ¥0.73   +0%
 •  
  ¥332.35   -0.55%
 •  
  CT
  ¥0.06   +0%
 •  
  DCC
  ¥269.92   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  ¥0.45   +0%
 •  
  BTC
  ¥8658.42   +0.26%
 •  
  ETH
  ¥165.43   +0.26%
 •  
  ¥1.02   +0%
 •  
  PFT
  ¥1.18   +0%
 •  
  LTC
  ¥56.8   +0.25%
 •  
  REP
  ¥11.05   +0%
 •  
  PPT
  ¥1.18   +0%
 •  
  OMG
  ¥0.9   +0%
 •  
  INT
  ¥0   +0%
 •  
  NLF
  ¥0   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  CT
  ¥0   +0%
 •  
  DCC
  ¥0.07   +0%
 •  
  ¥0.36   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  ETH
  ¥0.02   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  PFT
  ¥0   +0%
 •  
  LTC
  ¥0.02   +0%
 •  
  REP
  ¥0.01   +0%
 •  
  PPT
  ¥0   +0%
 •  
  OMG
  ¥0   +0%
Coinyee > 帮助中心 > 账户设置
注册账号

  1、通过网址www.coinyee.pro或通过好友分享的邀请链接访问币易。


  2、若已有币易账号或人人积金(www.rrjj.com)账号,可直接输入注册绑定的用户名/手机/邮箱以及密码登录。


  3、若无币易账号或人人积金账号,可选择“注册”或“现在注册”进行注册:使用手机注册--输入用户名(2-16位字符)、输入手机号码(未绑定过的)、输入密码(6-20位字符,由字母与数字构成)、输入邀请码(推荐人的邀请码)、同意用户协议,完成注册。  请问此解决方案是否对您有帮助?            

最新推荐

活动>更多

常见问题>更多