• CNY
 • BTC
 • USDT
 •  
  MYD
  ¥0.37   +0%
 •  
  OKB
  ¥22.92   +0.35%
 •  
  INT
  ¥0.54   +1.89%
 •  
  IET
  ¥1.42   +0%
 •  
  ¥9.81   -1.01%
 •  
  RPC
  ¥1.49   +0.68%
 •  
  ¥6.98   +0.14%
 •  
  NLF
  ¥0.68   +0%
 •  
  HT
  ¥33.21   -0.78%
 •  
  ¥5.15   -1.53%
 •  
  ¥6.39   -0.78%
 •  
  CT
  ¥0.66   +0%
 •  
  ¥2011.32   -0.08%
 •  
  DCC
  ¥3952.31   +0%
 •  
  ¥0.02   -0.62%
 •  
  BTC
  ¥60532.53   +0%
 •  
  ETH
  ¥1297.31   +0.06%
 •  
  ¥8.85   +3.03%
 •  
  PFT
  ¥9.05   +0%
 •  
  LTC
  ¥422.37   +0.13%
 •  
  REP
  ¥93.93   -0.3%
 •  
  PPT
  ¥8.31   +0.12%
 •  
  OMG
  ¥8.69   -0.46%
 •  
  ¥0.61   +0%
 •  
  INT
  ¥0.06   +0%
 •  
  IET
  ¥0.24   +0%
 •  
  HT
  ¥18   +0%
 •  
  MYD
  ¥0.05   +0%
 •  
  RPC
  ¥0.23   +0%
 •  
  OKB
  ¥3.99   +0%
 •  
  NLF
  ¥0.17   +0%
 •  
  ¥0.88   +0%
 •  
  ¥179.93   +0%
 •  
  CT
  ¥0.08   +0%
 •  
  DCC
  ¥550.31   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  ¥1.03   +0%
 •  
  BTC
  ¥3888.02   +0%
 •  
  ETH
  ¥195   +0%
 •  
  ¥2   +0%
 •  
  PFT
  ¥1.78   +0%
 •  
  LTC
  ¥99   +0%
 •  
  REP
  ¥45   +0%
 •  
  PPT
  ¥1.18   +0%
 •  
  OMG
  ¥1.21   +0%
 •  
  INT
  ¥0   +0%
 •  
  NLF
  ¥0   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  CT
  ¥0   +0%
 •  
  DCC
  ¥0.07   +0%
 •  
  ¥0.45   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  ETH
  ¥0.02   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  PFT
  ¥0   +0%
 •  
  LTC
  ¥0.01   +0%
 •  
  REP
  ¥0.01   +0%
 •  
  PPT
  ¥0   +0%
 •  
  OMG
  ¥0   +0%
Coinyee > 帮助中心 > 账户设置
注册账号

  1、通过网址www.coinyee.pro或通过好友分享的邀请链接访问币易。


  2、若已有币易账号或人人积金(www.rrjj.com)账号,可直接输入注册绑定的用户名/手机/邮箱以及密码登录。


  3、若无币易账号或人人积金账号,可选择“注册”或“现在注册”进行注册:使用手机注册--输入用户名(2-16位字符)、输入手机号码(未绑定过的)、输入密码(6-20位字符,由字母与数字构成)、输入邀请码(推荐人的邀请码)、同意用户协议,完成注册。  请问此解决方案是否对您有帮助?            

最新推荐

活动>更多

常见问题>更多