• CNY
 • BTC
 • USDT
 •  
  MYD
  ¥0.26   +0%
 •  
  OKB
  ¥36.89   +0.35%
 •  
  INT
  ¥0.25   +0%
 •  
  IET
  ¥0.71   +4.41%
 •  
  ¥3.5   +0%
 •  
  RPC
  ¥0.75   -1.32%
 •  
  ¥7.08   +0%
 •  
  NLF
  ¥0.28   +0%
 •  
  HT
  ¥28.29   -0.11%
 •  
  ¥26.99   +4.21%
 •  
  ¥4.41   +0.23%
 •  
  CT
  ¥0.36   +0%
 •  
  ¥1689.84   +1.02%
 •  
  DCC
  ¥3830.81   -0.1%
 •  
  ¥0.01   +0%
 •  
  BTC
  ¥66740.54   +0.22%
 •  
  ETH
  ¥1561.72   +0.53%
 •  
  ¥3.42   +0%
 •  
  PFT
  ¥4.24   -2.08%
 •  
  LTC
  ¥315.9   +0.13%
 •  
  REP
  ¥92.64   +6.25%
 •  
  PPT
  ¥3.96   +0%
 •  
  OMG
  ¥11.4   +0.09%
 •  
  ¥0.49   +0%
 •  
  INT
  ¥0.04   +9.09%
 •  
  IET
  ¥0.1   +5.1%
 •  
  HT
  ¥3.99   -0.15%
 •  
  MYD
  ¥0.04   +2.86%
 •  
  RPC
  ¥0.1   +0%
 •  
  OKB
  ¥5.17   +0%
 •  
  NLF
  ¥0.04   -2.5%
 •  
  ¥3.66   +1.67%
 •  
  ¥238.7   +1.03%
 •  
  CT
  ¥0.05   +0%
 •  
  DCC
  ¥544.14   -0.22%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  ¥0.63   -0.32%
 •  
  BTC
  ¥9419.21   +0.21%
 •  
  ETH
  ¥220.4   +0.32%
 •  
  ¥0.48   +0.41%
 •  
  PFT
  ¥0.62   +3.34%
 •  
  LTC
  ¥44.61   +0.16%
 •  
  REP
  ¥12   -5.65%
 •  
  PPT
  ¥0.56   -1.07%
 •  
  OMG
  ¥1.61   +0.06%
 •  
  INT
  ¥0   +0%
 •  
  NLF
  ¥0   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  CT
  ¥0   +0%
 •  
  DCC
  ¥0.07   +0%
 •  
  ¥0.35   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  ETH
  ¥0.05   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  PFT
  ¥0   +0%
 •  
  LTC
  ¥0.02   +0%
 •  
  REP
  ¥0.01   +0%
 •  
  PPT
  ¥0   +0%
 •  
  OMG
  ¥0   +0%
Coinyee > 帮助中心 > 账户设置
注册账号

  1、通过网址www.coinyee.pro或通过好友分享的邀请链接访问币易。


  2、若已有币易账号或人人积金(www.rrjj.com)账号,可直接输入注册绑定的用户名/手机/邮箱以及密码登录。


  3、若无币易账号或人人积金账号,可选择“注册”或“现在注册”进行注册:使用手机注册--输入用户名(2-16位字符)、输入手机号码(未绑定过的)、输入密码(6-20位字符,由字母与数字构成)、输入邀请码(推荐人的邀请码)、同意用户协议,完成注册。  请问此解决方案是否对您有帮助?            

最新推荐

活动>更多

常见问题>更多