• CNY
 • BTC
 • USDT
 •  
  INT
  ¥0.77   +1.32%
 •  
  ¥16.5   +2.29%
 •  
  NLF
  ¥0.93   -1.06%
 •  
  OKB
  ¥21.23   +1.68%
 •  
  ¥7.03   +0%
 •  
  HT
  ¥34.02   +0.65%
 •  
  CT
  ¥0.8   +0%
 •  
  DCC
  ¥4257.79   -0.28%
 •  
  ¥0.02   -1.95%
 •  
  ¥2158.21   +0%
 •  
  BTC
  ¥71990   +1.39%
 •  
  ETH
  ¥1368.9   -0.01%
 •  
  ¥10.03   -0.5%
 •  
  PFT
  ¥10.8   +1.12%
 •  
  LTC
  ¥529.31   +1.02%
 •  
  REP
  ¥168.75   -0.03%
 •  
  PPT
  ¥13.3   +0%
 •  
  OMG
  ¥12.95   -0.31%
 •  
  HT
  ¥5.6   +0%
 •  
  INT
  ¥0.12   +4.24%
 •  
  ¥2.11   +0%
 •  
  NLF
  ¥0.15   +0%
 •  
  OKB
  ¥2.88   +0%
 •  
  CT
  ¥0.11   +0%
 •  
  DCC
  ¥551   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  ¥398   +0%
 •  
  BTC
  ¥11998   +0%
 •  
  ETH
  ¥279   +0%
 •  
  ¥1.32   +0%
 •  
  PFT
  ¥1.68   +0%
 •  
  LTC
  ¥100   +0%
 •  
  REP
  ¥45   +0%
 •  
  PPT
  ¥3.9   +0%
 •  
  OMG
  ¥2.88   +0%
 •  
  ¥0.45   +0%
 •  
  INT
  ¥0   +0%
 •  
  NLF
  ¥0   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  CT
  ¥0   +0%
 •  
  DCC
  ¥0.07   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  ETH
  ¥0.06   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  PFT
  ¥0   +0%
 •  
  LTC
  ¥0.01   +0%
 •  
  REP
  ¥0.01   +0%
 •  
  PPT
  ¥0   +0%
 •  
  OMG
  ¥0   +0%
Coinyee > 帮助中心 > 交易指南
交易费率

  交易手续费:

  采用Maker-Taker机制,鼓励委托挂单且早挂单,促进交易并保持价格稳定:

  Maker(挂单被动成交)交易手续费0.0%

  Taker(主动吃单成交)交易手续费按以下标准收取  Maker(挂单)指的是以你指定的价格(挂买单时低于市价或卖单时高于市价)下单时不会立即与深度列表里的其他订单成交,而是进入深度列表等待对方主动来跟你的订单成交,这样的行为叫挂单。

  Taker(吃单)指的是以你指定的价格(与市场深度列表中的订单有交叉)下单时立即与深度列表里的其他订单成交,你主动与深度列表中的订单成交,这样的行为叫吃单。

  注:当买卖双方均以相同价格委托成交时,时间早的委托单属于Maker,时间晚的委托单属于Taker


  例如:

  现在卖1价是100 USDT,你以95 USDT的价格下了一个买单,这时候不满足成交条件,你的订单会进入深度列表里的买单列表等待其他用户以95 USDT的卖价跟你成交,当你的订单被成交,你为Maker无需支付交易手续费,主动跟你成交的一方为Taker支付吃单手续费。

  请问此解决方案是否对您有帮助?            

最新推荐

活动>更多

常见问题>更多